ÚvodŠkolní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Dokumenty, týkajícíc se ŠPP - ZDE.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG - Mgr. Jitka Helová od 1. února 2023 je ve škole zaměstnán speciální pedagog, který pracuje pod Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc.

Speciální pedagog má na starosti ve spolupráci s třídními učiteli prevenci školní neúspěšnosti a děti se SVP.

V případě potřeby ji můžete kontaktovat na emailové adrese: 

Konzultační hodiny po telefonické domluvě: STŘEDA 13.00-14.00

METODIK PREVENCE - Mgr. Tereza Chaloupková

Metodik prevence má na starosti prevenci sociálně nežádoucích jevů, prevenci školní neúspěšnosti a adaptační programy pro budoucí prvňáčky.

V případě potřeby ji můžete kontaktovat na emailové adrese: 

Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Veronika Richterová

Výchovný poradce má na starosti kariérové poradenství, péče o nadané žáky, řešení problémů chování, školní docházky a problémových situací.

V případě potřeby ji můžete kontaktovat na emailové adrese: 

Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Adresa

  • Základní škola a Mateřská škola
  • Loučany, příspěvková organizace
  • Loučany 723
  • 783 44 Náměšť na Hané
  • Odkaz na mapu

Vedení školy

  • Mgr. Veronika Richterová
  • ředitelka školy
  • E-mail: zs@skola-loucany.cz
  • Tel.: (+420) 585 952 170
  • Mobil: (+420) 727 885 308

Školní jídelna