ÚvodMimoškolní aktivity

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola zapojí do těchto aktivit:

 • Recyklohraní: Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Krabice na vybité baterie najdete ve vestibulu školy.
 • Sběr víček z PET lahví – pro Elenku
 • Zapojení do projektu Školní mléko a Ovoce do škol (společností Laktea, výrobky Madeta)
 • Třídění plastů, papírů a tetrapaku v naší škole
 • Odběr katalogu Fragment, Egmont, Knižní klub
 • Celorepublikový projekt Zdravé zuby
 • Pomáháme lidem třetího světa – sbíráme poštovní známky. Nasbírané poštovní známky se předávají do středisek Charity. Ta je připraví s pomocí seniorů pro prodej na filatelistických burzách a výtěžek je potom odeslán přímo do křesťanských missií v Indii. Jak jsou známky využity? 100 známek - 1 injekce pro nemocné děti, 200 známek - 1 kg sušeného mléka, 300 známek - oběd pro deset dětí ve školce, 400 známek - školné pro chudé dítě na měsíc, 500 známek - 1 dobrý kopací míč pro děti, 600 známek - 1 nové oblečení pro děti, 700 známek - 1 nový malý kotel pro školní kuchyni, 800 známek - pytel cukru nebo 10 kg hroznového cukru, 900 známek - nářadí a nástroje pro chudé řemeslníky, 1000 známek - plat pro dtskou pečovatelku, 2000 známek - vozík pro školku, 3000 známek - oběd pro 100 dětí, 4000 známek - 1 malý školní výlet pro 50 dětí, 5000 známek - 1 nové kolo pro učitelku nebo sestru, 10 000 známek - nábytek a zařízení pro školku v Mozambiku, 100 000 známek - novostavba malé dětské školky v Tanzanii
 • Výtvarné soutěže
 • Literární soutěže

Adresa

 • Základní škola a Mateřská škola
 • Loučany, příspěvková organizace
 • Loučany 723, 783 44 Náměšť na Hané
 • Odkaz na mapu

Vedení školy

Školní jídelna